Projekat „Zajedno za zdraviju i sigurniju zajednicu“ počeo je 1. januara 2021. godine u okviru koncepta „Stvaramo životne šampione“ i sprovodi se u partnerstvu aktera iz sportskog, omladinskog i obrazovnog sektora (lokalni fudbalski klubovi, omladinske organizacije i fakulteti za sport i fizičko vaspitanje) iz 6 uključenih zemalja (Srbija, Severna Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Turska). Opšti cilj je revitalizacija obrazovne i pedagoške uloge sporta (fudbala, u ovom konkretnom slučaju) koristeći uticaj koji fudbalski treneri imaju na decu i mlade. Želimo da razvijemo, testiramo i pripremimo model za obrazovanje trenera o tome kako da koriste treninge i stalni rad sa decom i mladima za uvođenje tema od značaja za njihov svakodnevni život.

Obrazovni sektor razvijaće najprikladniji format za rad u okviru novog modula za obuku fudbalskih trenera (teme koje treba razraditi, sadržaj koji će se predstaviti ciljnim grupama, itd); omladinski sektor će pomoći u uvođenju neformalnog obrazovanja (metode i pristup deci i mladima) tokom sportskih aktivnosti, dok će uključeni klubovi biti spremni da testiraju razvijeni model u svom okruženju.

Stoga su specifični ciljevi projekta: razviti obrazovni model za rad sa sportskim trenerima i drugim sportskim akterima od značaja kako bi bili spremni za uvođenje novih sadržaja i metodologije u redovni proces treninga sa decom i mladima; pilotirati razvijeni obrazovni model među trenerima određene sportske discipline/fudbala – 25 trenera (5 po zemlji) koji će proći kroz obrazovanje u prvoj fazi projekta, uvećavajući ljudski kapital i postavljajući temelje za dalji obrazovni rad sa decom i mladima kroz sport; pokrenuti proces primene/prenosa/umnožavanja stečenog znanja tokom treninga na decu i mlade od strane trenera koji su prošli početnu obuku za izgradnju kapaciteta, u klubovima iz kojih dolaze, a kao deo lokalnih aktivnosti – ideja je uključiti više od 500 dece i mladih kroz ove aktivnosti; doprineti razvoju specifičnih znanja i veština među gorepomenutom decom i mladima, podstičući njihov lični i socijalni razvoj (ne samo u vezi sa projektnim temama, nego i socijalne i životne veštine, pomažući im da poboljšaju komunikaciju, socijalne, analitičke i liderske veštine tokom procesa); uvesti temu dublje u život zajednice, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, kroz sveobuhvatnu promotivnu kampanju koja bi se sprovodila paralelno sa obrazovnim aktivnostima – stići time najmanje do 50 000 ljudi, uz uključivanje pozitivnih uzora iz fudbalskog sveta za pozitivan uticaj na društvo.

Projekat će obuhvatiti niz različitih aktivnosti: istraživanje i ekspertski rad na razvoju modula za obuku; trening za fudbalske trenere kako bi usvojili razvijeni modul; primenu stečenog znanja u klubovima iz kojih potiču treneri i pripremu sveobuhvatnog pregleda o sazananjima i preporukama iz procesa, kao i promotivnu kampanja koja ističe obrazovnu ulogu sporta.